Đảng bộ Sở KH&CN: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW
11:16 23/05/2018
Chiều 22/5, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của BCH Trung ương (Khóa X) về “ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ, cán bộ, đảng viên”. Dự Hội nghị, về phía Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà - Phó Bí thư Đảng ủy; Đảng bộ Sở KH&CN có các đồng chí BCH đảng uỷ; Phó Chủ tịch Công đoàn ngành , Bí thư Chi đoàn thanh niên; Trưởng các phòng, thủ trưởng, bí thư các chi bộ trực thuộc.

Sau khi Nghị quyết ban hành, thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy đã triển khai thực hiện Nghị quyết 22 trong toàn Đảng bộ. Quá trình quán triệt, triển khai thực hiện được lồng ghép với các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, tạo được sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của đảng bộ và các chi bộ; vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Việc củng cố, kiện toàn các chi bộ theo hướng gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đã được thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ. So với năm 2007 cơ cấu tổ chức của Đảng bộ có tăng thêm 01 chi bộ Trực thuộc (Chi bộ Trung tâm Phát triển Nấm ăn và Nấm dược liệu, từ năm 2013). 100% đơn vị đảm bảo Thủ trưởng cơ quan kiêm Bí thư Đảng ủy, Chi ủy. Tại các chi bộ đều phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách hoặc trực tiếp làm bí thư chi bộ. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Quan tâm, chú trọng đến công tác phát triển đảng viên, từ năm 2008 đến nay, Đảng bộ Sở KH&CN đã kết nạp được và chuyển đảng chính thức cho 30 đảng viên; Quan tâm đào tạo chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm và định hướng của Sở: Từ năm 2008 đến nay tổng số CBCCVC của Sở KH&CN được đào tạo, bối dưỡng trên 1000 lượt, trong đó thu hút 01 Tiến sỹ tại Nước ngoài về công tác, đào tạo đã tốt nghiệp thạc sỹ:  16 người (có 4 học ở nước ngoài); Đại học vừa học vừa làm: 5 người; Lý luận chính trị  Cao cấp : 8 đồng chí ; Lý luận chính trị  Trung cấp : 2 ; Ngoại ngữ: 40 lượt; Chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước, đào tạo ngắn hạn khác hơn 900 lượt người...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà – Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Sở Khoa học và Công nghệ trong thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW.  Theo báo cáo cũng như qua theo dõi cho thấy Đảng uỷ đã thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, đào tạo nâng cao chất lượng độ ngủ cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; đoàn thể; phát huy vai trò người đứng đầu ... Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn những khó khăn, hạn chế, khuyết điểm Đảng ủy đã chỉ ra, và đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trong thời gian tới đồng chí đề nghị Đảng ủy Sở cần phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII); quan tâm đến vai trò của tổ chức đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên; đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát đảng viên, đặc biệt tác phong, đạo đức, lối sống của đảng viên.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Khoa Văn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở nhấn mạnh:  Kết quả thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW tại Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã tạo được những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ; góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, của từng chi bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ và tinh thần, trách nhiệm của từng chi bộ, từng đảng viên đã được khẳng định rõ trong thời gian vừa qua. Đã có nhiều đóng góp quan trọng cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đề ra các đường lối, chủ trương đúng đắn, kịp thời về phát triển khoa học và công nghệ. Nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên các cấp, sự đồng tình, hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp về phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống. Qua đó đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của tỉnh nhà trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 10 năm qua. Trong thời gian tới Đảng ủy sẽ bám sát các nhiệm vụ của Đảng, phát huy các thành tích đạt được, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, "đảng viên thời kỳ 4.0".

PC

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP