Nghiên cứu thực trạng thừa cân béo phì và đánh giá hiệu quả truyền thông can thiệp phòng ngừa thừa cân, béo phì ở học sinh THCS tỉnh Hà Tĩnh.
15:31 20/04/2022
Hết thời hạn thông báo tuyển chọn, Sở KH&CN nhận được 01 bộ hồ sơ đề xuất của Trường Cao đẳng Y tế do ThS. Nguyễn Văn - Phó Hiệu trưởng làm Chủ nhiệm. Ngày 19/4/2022, Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng chuyên ngành KH&CN cấp tỉnh tuyển chọn hồ sơ.

Thừa cân, béo phì của trẻ em ngày càng gia tăng, theo đó ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, trí tuệ và có nguy cơ mắc các loại bệnh cao như huyết áp, tiểu đường... Trước thực trạng đó, Sở KH&CN thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài Nghiên cứu thực trạng thừa cân béo phì và đánh giá hiệu quả truyền thông can thiệp phòng ngừa thừa cân, béo phì ở học sinh THCS tỉnh Hà Tĩnh với nội dung: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về bệnh thừa cân, béo phì ở học sinh THCS tỉnh Hà Tĩnh. Đánh giá thực trạng thừa cân béo phì ở học sinh THCS tại Hà Tĩnh. Xây dựng mô hình/ kế hoạch can thiệp, tổ chức can thiệp và đánh giá hiệu quả can thiệp. Đề xuất một số giải pháp phòng chống thừa cân, béo phì ở học sinh THCS. Xây dựng cẩm nang phòng ngừa thừa cân, béo phì ở học sinh THCS tỉnh Hà Tĩnh.

TS. Đường Công Lự - Phó Giám đốc Sở Y tế làm Chủ tịch Hội đồng

Tại cuộc họp, 02 ủy viên phản biện cũng như các thành viên Hội đồng đánh giá hồ sơ đề xuất đáp ứng yêu cầu đặt hàng. Tuy nhiên, để kết quả đề tài có tính khả thi, Hội đồng đề nghị sửa tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng thừa cân, béo phì ở học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đề xuất các giải pháp phòng ngừa hiệu quả. Theo đó, chỉnh sửa, bổ sung mục tiêu, nội dung và đề xuất các giải pháp phù hợp. Kết quả, Hội đồng nhất trí thông qua, đề nghị Giám đốc Sở KH&CN phê duyệt cho triển khai sau khi đơn vị chủ trì hoàn thiện lại hồ sơ theo ý kiến góp ý của Hội đồng.

PC

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP