Sản xuất gà giống thương phẩm, gà thịt chất lượng cao bằng thức ăn tự phối trộn
10:27 22/04/2022
Thời gian gần đây, chăn nuôi gà ở Hà Tĩnh có xu hướng phát triển mạnh. Tuy nhiên, để có giống gà lông màu, Ri lai người dân phải nhập về từ Hà Nội, Hải phòng. Điều này khiến cho người chăn nuôi không chủ động được thời vụ, giá thành con giống cao. Bên cạnh đó, việc sử dụng thức ăn để tạo ra sản phẩm sạch cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm. Chính vì thế, việc xây dựng cơ sở sản xuất gà giống, gà thịt sạch bằng thức ăn tự phối trộn tại Hà Tĩnh sẽ giải quyết được bài toán bị động nguồn con giống cũng như nguồn thức ăn an toàn trong quá trình sản xuất giống gà Ri lai tại Hà Tĩnh.

Sau thời gian 18 tháng triển khai dự án "Ứng dụng tiến bộ KHKT xây dựng mô hình sản xuất gà giống thương phẩm, gà thịt chất lượng cao bằng thức ăn tự phối trộn tại Hà Tĩnh" do TS. Võ Văn Hùng - Khoa Nông nghiệp - Trường Đại học Hà Tĩnh làm chủ nhiệm, dự án đã thu được kết quả như đề ra,

cụ thể: đã xây dựng được mô hình chăn nuôi có cơ sở vật chất đảm bảo để vừa sản xuất, vừa phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học với diện tích 3,9ha; sản xuất được 103.366 gà con thương phẩm giống Ri x Lương Phượng, đạt gần 80% kế hoạch; sản xuất 5.200 con gà thịt bằng thức ăn tự phối trộn với sản lượng 10.722kg thịt hơi, đạt 211% so với kế hoạch; đánh giá được các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật nuôi gà mái đẻ, ấp nở và gà thịt; đào tạo được 10 kỹ thuật viên; sản xuất được giống nuôi thương phẩm, Ri lai Lương Phượng tại Hà Tĩnh đạt các chỉ tiêu kỹ thuật, kinh tế theo tiêu chuẩn Quốc gia 9117-3:2021; hoàn thiện được bộ hướng dẫn quy trình sản xuất cho đến nuôi thương phẩm giống gà Ri lai Lương Phượng tại Hà Tĩnh.

Ngày 22/4, Hội đồng KHCN chuyên ngành cấp tỉnh đã tổ chức họp, đánh giá và đồng ý cho dự án được nghiệm thu và yêu cầu nhóm thực hiện dự án hoàn thiện báo cáo trước khi thanh lý hợp đồng.

QT

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP