Sớm ban hành chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
15:02 03/07/2018
Sáng 3/7, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã có buổi làm việc với Sở KH&CN về kết quả thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh trên lĩnh vực khoa học và công nghệ; Dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải.

Thời gian qua, cùng với các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư của tỉnh, hoạt động khởi nghiệp, khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo bước đầu hình thành và phát triển. Bước đầu đã có một số doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khai thác tài sản trí tuệ, ứng dụng công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới thành công.

Tuy nhiên, hiện tại hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vẫn chưa thực sự phát triển, các chủ thể hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đang hoạt động rời rạc, thiếu đi những mắt xích cần thiết.

Để hình thành môi trường, cơ sở pháp lý cho hoạt động khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo phát triển, thu hút doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động đổi mới sáng tạo, việc xây dựng "Đề án hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo" là cần thiết, nhằm thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, góp phần tạo việc làm, tăng năng suất lao động, phát triển kinh tế nhanh và bền vững của tỉnh (dự kiến tổng kinh phí thực hiện là 152.500 triệu đồng).

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Sở cũng đã báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh trên lĩnh vực khoa học và công nghệ. Theo đó, trên cơ sở các quy định của Trung ương, tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội; nhiều chủ trương, chính sách phát triển khoa học – công nghệ được ban hành và đi vào thực tiễn cuộc sống, trong đó HĐND tỉnh đã ban hành 4 nghị quyết trên lĩnh vực khoa học - công nghệ (gồm: Nghị quyết 141/2015, Nghị quyết 18/2016, Nghị quyết 32/2016 và Nghị quyết 48/2017); cùng với việc triển khai thực hiện tốt công tác truyền thông và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chính sách phát triển khoa học, công nghệ vào thực tiễn nên thời gian qua, lĩnh vực khoa học, công nghệ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Phát biểu tại cuộc làm việc, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách và các đại biểu tham dự đánh giá cao những kết quả đạt được trên lĩnh vực khoa học – công nghệ; cơ bản đồng tình, nhất trí với tính cấp thiết, nội dung của Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Đại biểu cũng tập trung trao đổi, đề nghị giải trình làm rõ một số vấn đề: chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ chuyên ngành thông minh, kỹ thuật mới; phân tích rõ khả năng tăng trưởng nhanh; xem xét bổ sung thêm vào đề án đối tượng các trường trung học đào tạo nghề; cần nghiên cứu, quy định tỷ lệ hợp lý trên cơ sở quyết định của Chính phủ…

Lê Trang

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP