Ứng dụng tiến bộ KH&CN xử lý môi trường chăn nuôi và nước sinh hoạt tại xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà.
16:57 12/09/2018
Xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà là một trong 23 xã được phê duyệt danh sách đăng ký thực hiện hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018, theo QĐ số 728 /QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh.

Thực hiện Quyết định 828/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận và giao bổ sung đỡ đầu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020, Sở Khoa học và Công nghệ được giao đỡ đầu xã Thạch Ngọc - huyện Thạch Hà. Tại thời điểm làm việc, theo báo cáo của Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM xã,  hiện xã còn 7 tiêu chí chưa đạt, trong đó có tiêu chí Môi trường rất khó thực hiện. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Khoa Văn giao nhiệm vụ cho các phòng, các Trung tâm nghiên cứu, đề xuất hỗ trợ các nội dung, công việc cụ thể giúp xã Thạch Ngọc hoàn thành các tiêu chí còn khó khăn.

Được giao nhiệm vụ, trong thời gian vừa qua, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN Hà Tĩnh đã tiến hành khảo sát thực tế tình trạng ô nhiễm môi trường chăn nuôi, sử dụng nước sinh hoạt trên địa bàn xã Thạch Ngọc... Trên cơ sở đó đề xuất thực hiện dự án: “ Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xử lý môi trường chăn nuôi và nước  sinh hoạt tại xã Thạch Ngọc ”.

Mục tiêu của Dự án: Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình xử lý môi trường chăn nuôi tại xã Thạch Ngọc gồm mô hình sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi gà; mô hình sử dụng chế phẩm sinh học xử lý chất thải rắn làm phân bón và mô hình sử dụng chế phẩm sinh học xử lý chất thải lỏng, giảm mùi hôi chuồng trại chăn nuôi; Xây dựng mô hình xử lý nước sinh hoạt cho các hộ dân đạt tiêu chuẩn theo QCVN 02:2009/BYT;  Có 300 hộ dân được tập huấn hướng dẫn kỹ thuật và nâng cao nhận thức trong xử lý môi trường chăn nuôi và sử dụng nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh.

Đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy xã Thạch Ngọc phát biểu một số khó khăn trong thực hiện tiêu chí Môi trường tại xã Thạch Ngọc

Ngày 12/9/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành xét duyệt thuyết minh dự án. Hội đồng đánh giá cao sự cần thiết và đồng ý cho triển khai dự án giúp xã Thạch Ngọc hoàn thành tiêu chí về môi trường và về đích theo đúng kế hoạch.

PC

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP