Xét duyệt đề tài: Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại Hà Tĩnh
11:06 07/09/2018
Chiều ngày 6/9/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng chuyên ngành xét duyệt thuyết minh đề tài Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại Hà Tĩnh, do Trường Đại học Hà Tĩnh chủ trì đề xuất, PGS-TS Nguyễn Đình Thọ làm chủ nhiệm. GS-TS Nguyễn Văn Đính làm Chủ tịch Hội đồng.

Đề tài thực hiện với mục tiêu: Đánh giá đúng thực trạng du lịch cộng đồng tại Hà Tĩnh, đề xuất định hướng và các giải pháp để phát triển du lịch cộng đồng tại Hà Tĩnh nhằm khai thác tiềm năng sẵn có ở các địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

Tại cuộc họp, Hội đồng đã đánh giá cao sự cần thiết phải triển khai đề tài và đã góp ý chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện thuyết minh. Kết quả thuyết minh đề tài được thông qua và đề xuất cho triển khai sau khi chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng.

PC

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP