Đẩy nhanh tốc độ cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế
10:12 31/08/2021
Đại dịch Covid-19 đã đẩy thế giới vào trật tự mới mà ở đó cải thiện môi trường kinh doanh là một trong những giải pháp chủ yếu đưa đất nước sớm ra khỏi khủng hoảng và nhiều chính phủ đang tích cực triển khai giải pháp này.

Theo báo cáo mới đây được Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) công bố, nhìn từ xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu, hiện có 5 rào cản lớn đối với nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Cụ thể đó là rào cản về thể chế; kỹ năng người lao động, chất lượng đào tạo; bất cập trong quản lý, kiểm tra chuyên ngành; giảm bậc trình độ phát triển kinh doanh và những hạn chế trong chính sách khuyến khích, hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, dù các quy định pháp luật, thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh đã minh bạch hơn, nhưng việc công khai các quy hoạch, kế hoạch, báo cáo của Nhà nước để doanh nghiệp tiếp cận thì lại trở nên khó khăn hơn. Ngày càng nhiều doanh nghiệp phản ánh tình trạng các thông tin được công bố rất chung chung, chỉ là các con số tổng, không có ý nghĩa để doanh nghiệp sử dụng.

Đẩy nhanh tốc độ cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế. Ảnh minh họa.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhấn mạnh, đã đến lúc Việt Nam cần một chương trình cải cách mới và khó hơn, tạo lập một môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Bên cạnh đó, ông Phan Đức Hiếu - Phó Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế trung ương cũng cho biết: "Trước đây, chúng ta cải cách chỉ làm trong phạm vi một Bộ. Ví dụ như Thủ tướng hay Chính phủ yêu cầu một Bộ sửa một Thông tư hay Nghị định thì nó chỉ nằm trong phạm vi tham mưu một Bộ, dễ dàng làm trong thời gian ngắn. Nhưng sắp tới có những vấn đề liên quan đến rất nhiều Bộ ngành, ví dụ quản lý chuyên ngành, quản lý chất lượng. Một sản phẩm theo chuỗi có thể liên quan tất cả các Bộ".

Từ năm 2014, Chính phủ đã lựa chọn cách tiếp cận cải thiện môi trường kinh doanh theo thông lệ quốc tế với việc ban hành các Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP. Qua 7 năm thực hiện, chất lượng môi trường kinh doanh ở nước ta đã cải thiện tích cực và rõ nét.

Việc cải cách không chỉ để thăng hạng trên các bảng xếp hạng toàn cầu, mà quan trọng hơn là bãi bỏ thực chất hàng nghìn vướng mắc, các rào cản đối với hoạt động kinh doanh; làm cho môi trường kinh doanh thật sự thông thoáng, thuận lợi. Cùng với đó là sự năng động, sáng tạo trong thiết kế và thực thi các nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia được ban hành hằng năm.

Có thể nói, đại dịch Covid-19 đã đẩy thế giới vào trật tự mới mà ở đó, cải thiện môi trường kinh doanh là một trong những giải pháp chủ yếu đưa đất nước sớm ra khỏi khủng hoảng và nhiều chính phủ đang tích cực triển khai giải pháp này. Môi trường kinh doanh sẽ tác động đến cách thức vượt qua đại dịch và mức độ tận dụng cơ hội của các doanh nghiệp khi bắt đầu quá trình phục hồi.

Theo vietq.vn

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP