Chế tạo thành công hệ thống kiểm định đồng hồ đo nước lưu động
17:39 22/06/2023
Triển khai thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 đã đề xuất nhiệm vụ khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống kiểm định đồng hồ đo nước lạnh đến DN100 lưu động và thiết bị giả lập trạng thái dòng chảy rối do lắp đặt tại hiện trường".

Nhiệm vụ nhằm giải quyết một số khó khăn trong công tác kiểm định định kỳ các đồng hồ đo nước lạnh còn tồn đọng trong các doanh nghiệp cấp nước, cụ thể: Thời gian phục vụ việc kiểm định định kỳ đồng hồ đo nước khá dài; Trong một số trường hợp phải dừng cấp nước cho doanh nghiệp để phục vụ công tác kiểm định; Phải mua sắm thêm đồng hồ đo nước để dự phòng trong thời gian chờ kiểm định; Chưa đánh giá được sai số của phép đo do lắp đặt đồng hồ, hay nói cách khác là đánh giá sai số của phép đo trong giao nhận nước bằng đồng hồ.

Kể từ khi nhiệm vụ được phê duyệt, nhóm tác giả của nhiệm vụ đã dựa trên các yêu cầu của Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam, lý thuyết về thủy lực kết hợp với thực tiễn kiểm định đồng hồ đo nước bằng hệ thống chuẩn cố định để tiến hành nghiên cứu, thiết kế chế tạo ra hệ thống kiểm định đồng hồ đo nước lưu động. Từ các kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả thực hiện nhiệm vụ đã thiết kế bản vẽ thiết kế ra hệ thống kiểm định. Các bản vẽ này đã được hội đồng khoa học thẩm định để từ đó Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt bản vẽ thiết kế.

Bản thiết kế hệ thống kiểm định lưu động.

Từ bản vẽ thiết kế, nhóm tác giả đã chế tạo hệ thống kiểm định lưu động hoàn chỉnh. Hệ thống này sau khi chế tạo đã được chạy thử, kiểm tra, đánh giá trong suốt hai tháng để thu thập số liệu thực nghiệm.

Việc đánh đánh giá được thực hiện dựa trên cơ sở sử dụng các mẫu đồng hồ đo nước cơ khí và điện tử có cỡ danh định khác nhau để kiểm định trên hệ thống kiểm định đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đánh giá, chỉ định tổ chức kiểm định và trên hệ thống kiểm định lưu động.

Từ đó, so sánh sự chênh lệch về sai số của đồng hồ khi kiểm định trên hai hệ thống. Kết quả thu được là sự chênh lệch về sai số luôn nhỏ hơn ½ MPE (sai số cho phép lớn nhất) của đồng hồ đo nước được quy định trong ĐLVN 17 : 2017. Điều này có thể khẳng định, hệ thống kiểm định lưu động có độ tin cậy cao, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đo lường để kiểm định đồng hồ đo nước.

Hệ thống kiểm định lưu động hoàn chỉnh.
Tủ điện điều khiển có thể hiện thị thông số kiểm định và tình trạng hoạt động.

Sau hai năm nghiên cứu, chế tạo, chạy thử, nhóm tác giả đã chế tạo thành công hệ thống kiểm định đồng hồ đo nước lưu động phù hợp với nhiệm vụ. Hệ thống này có các đặc trưng kỹ thuật đo lường chính như sau: Có tính cơ động phù hợp với việc vận chuyển để kiểm định tại hiện trường; Có các đặc trưng kỹ thuật đo lường phù hợp với Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam ĐLVN 17 : 2017 Đồng hồ đo nước – Quy trình kiểm định, cụ thể: Độ ổn định lưu lượng nhỏ hơn 1 %; Độ không đảm bảo đo nhỏ hơn 0,2 %; Lưu lượng lớn nhất đạt được là 63 m 3 /h đáp ứng việc kiểm định cho đồng hồ đo nước có cỡ danh định: DN100 đối với đồng hồ cơ khí; DN125 đối với đồng hồ đo nước có cơ cấu điện tử; Có khả năng đặt trước lưu lượng và thể tích kiểm định.

Tài liệu tham khảo:

ĐLVN 17 : 2017 Đồng hồ đo nước – Quy trình kiểm định

OIML R 49 : 2013 Water meters for cold potable water and hot water

TCVN 8779 : 2011 Đo lưu lượng nước trong ống dẫn kín chảy đầy – Đồng hồ đo nước lạnh và nước nóng

ISO 4064 : 2005 Measurement of water flow in fully charged closed conduits – Meters for cold potable water and hot water

Nguồn: vietq.vn

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP