Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, đưa nông nghiệp phát triển bền vững, giá trị cao
14:07 29/12/2021
Trong khó khăn, nông nghiệp tiếp tục khẳng định là trụ đỡ của nền kinh tế, phấn đấu vươn lên phát triển bền vững, tham gia sâu vào hội nhập kinh tế toàn cầu, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống.

Sáng 29/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 ngành NN&PTNT.

Điểm cầu Hà Tĩnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt điều hành.

Năm 2021, tốc độ tăng trưởng toàn ngành NN&PTNT đạt 2,9%

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan chủ trì điểm cầu Hà Nội

Ngành nông nghiệp triển khai thực hiện kế hoạch năm 2021 trong điều kiện có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Tuy nhiên, toàn ngành đã bám sát thực tiễn, nỗ lực vượt khó, vươn lên, quyết liệt hành động với các giải pháp cơ cấu lại ngành, đổi mới mô hình tăng trưởng, khơi thông nguồn lực đầu tư của toàn xã hội.

Vì vậy, năm 2021, ngành nông nghiệp vẫn duy trì được đà tăng trưởng khá cao (tốc độ tăng trưởng toàn ngành khoảng 2,85 - 2,9%); các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt, vượt mức Chính phủ giao.

Trong khó khăn, nông nghiệp tiếp tục khẳng định là trụ đỡ của nền kinh tế, phấn đấu vươn lên phát triển bền vững, tham gia sâu vào hội nhập kinh tế toàn cầu, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống.

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp đi vào thực chất, hiệu quả hơn; quy mô và trình độ sản xuất được nâng cao, chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa trên cơ sở phát huy các lợi thế từng vùng, miền, chuyển dịch theo hướng hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Thị trường tiêu thụ nông sản tiếp tục phát triển, thị trường trong nước được mở rộng hơn; kịp thời giải quyết các vướng mắc, áp dụng nhiều giải pháp sáng tạo để thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ, xuất khẩu trong điều kiện khó khăn do nhiều chuỗi cung ứng bị đứt gãy từ ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Kim ngạch xuất khẩu năm 2021 đạt mức cao kỷ lục trên 48,6 tỷ USD, có 10 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1,0 tỷ USD, trong đó có 6 mặt hàng có kim ngạch trên 3 tỷ USD (gỗ và sản phẩm gỗ; tôm; rau quả; hạt điều; gạo, cao su) .

Tổ chức liên kết chuỗi sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp tiếp tục được đổi mới phù hợp với thị trường, sản xuất hàng hóa lớn; nhiều mô hình liên kết giữa người sản xuất với doanh nghiệp, hợp tác xã theo chuỗi được triển khai nhân rộng.

Chương trình MTQG xây dựng NTM tiếp tục phát triển, tăng cả về số lượng và chất lượng. Hết năm 2021, có 5.614 xã (68,2%) đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 17 tiêu chí/xã; có 213 đơn vị cấp huyện thuộc 53 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; có thêm 3 tỉnh, thành phố với 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM...

Một số chỉ tiêu, kết quả nổi bật trong năm 2021:

-Tốc độ tăng trưởng toàn ngành khoảng 2,85 - 2,9%;

-Tổng kim ngạch xuất khẩu 48,6 tỷ USD ;

-Trên 68,2% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và 213 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; số xã đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới đạt 76%;

-Tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,02%, chú trọng nâng cao chất lượng rừng.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn phân tích, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới, đó là cơ cấu lại nông nghiệp chưa đồng đều; việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn chậm; nguyên liệu sản xuất, vật tư đầu vào còn phụ thuộc vào nước ngoài; giá tăng cao, trong khi đó giá một số nông sản chăn nuôi thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và thu nhập của người nông dân; khoảng cách chênh lệch về kết quả xây dựng nông thôn mới giữa các vùng, miền khá lớn...

Tại hội nghị, đại biểu các địa phương cũng báo cáo, làm rõ một số khó khăn, thuận lợi trong điều hành, phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2021; thảo luận, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 với một số chỉ tiêu tiêu cơ bản như: tốc độ tăng trưởng GDP ngành khoảng 2,8 - 2,9%; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản khoảng 49 tỷ USD; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 73%.

Tại Hà Tĩnh, tăng trưởng bình quân toàn ngành nông nghiệp năm 2021 ước đạt trên 3,78%; tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (theo giá so sánh) ước đạt 13.478 tỷ đồng (tăng 3,12% so với năm 2020). Tổng sản lượng lương thực toàn tỉnh lần đầu tiên đạt trên 63 vạn tấn (đạt 108% kế hoạch), tăng hơn 5,19 vạn tấn so với năm 2020. Đặc biệt, sản xuất lúa vụ xuân và vụ hè thu đều được mùa toàn diện, năng suất bình quân đạt 55,30 tạ/ha (tăng 3,89 tạ/ha so với năm 2020, tương đương 7,6%).

Trong năm 2022, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu: tổng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản (theo giá so sánh) đạt trên 13.828 tỷ đồng (trong đó, nông nghiệp 11.255 tỷ đồng, lâm nghiệp 788 tỷ đồng và thủy sản 1.785 tỷ đồng); giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt trên 96 triệu đồng/ha.

Đổi mới tư duy, nâng cao tính dự báo, có chiến lược kịp thời

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, năm 2021, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn nhưng toàn ngành nông nghiệp đã bám sát thực tiễn, nỗ lực vượt khó, duy trì được đà tăng trưởng khá cao với mức tăng trưởng toàn ngành khoảng 2,85 - 2,9%.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

“Những thành tựu nêu trên, bắt nguồn từ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự hỗ trợ của các cấp, các ngành; sự tích cực tham gia hợp tác, kiên kết, đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, HTX đã thực sự là nòng cốt thúc đẩy nông nghiệp hàng hóa, tạo giá trị gia tăng cao; đặc biệt là nỗ lực vượt khó đương đầu với thử thách vươn lên của bà con nông dân. Tất cả những sự quan tâm, cố gắng, nỗ lực đó đã phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất nội lực của toàn ngành và thực hiện “mục tiêu kép”, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các giải pháp, khơi thông các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn” - Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần phải được khắc phục trong thời gian tới như: đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất chưa đáp ứng yêu cầu; tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp với nông dân, hợp tác xã chưa trở thành phổ biến và tỷ lệ giá trị liên kết còn thấp; nguyên liệu sản xuất vật tư đầu vào còn phụ thuộc và bên ngoài, giá tăng cao, trong khi đó giá một số nông sản chăn nuôi thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và thu nhập của người nông dân...

“Năm 2022 dự báo có những thuận lợi, thời cơ nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Xác định rõ như thế để có những giải pháp sát đúng, tổ chức thực hiện tốt. Chúng ta phải đổi mới tư duy, nâng cao tính dự báo, có chiến lược kịp thời, chính xác; tổ chức thực hiện hiệu quả, mang lại giá trị gia tăng cao hơn, tăng trưởng cao hơn" - Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, muốn thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, phải xác định trọng tâm, trọng điểm và có lộ trình thực hiện cụ thể. Coi trọng công tác xây dựng chiến lược, xây dựng quy hoạch; rà soát kỹ những điểm nghẽn để tháo gỡ kịp thời.

Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi nông nghiệp số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao chất lượng cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong toàn ngành. Xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp giảm phát thải, sản xuất nguyên liệu đầu vào các ngành hàng nông nghiệp.

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hoá, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững.

Theo baohatinh.vn

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP