Con người và công nghệ - những yếu tố quan trọng tạo nên sự khác biệt
15:46 16/05/2019
Trong khuôn khổ của Tuần lễ Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia, ngày 15/5/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Một trụ cột cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam" do Bộ KH&CN phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, Liên minh Đổi mới phát triển quốc tế (IDIA) đồng tổ chức. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

alt

Với gần 250 đại biểu tham dự, trong đó có hơn 50 đại biểu là đại diện của IDIA và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, Hội nghị đã được nghe 14 báo cáo tham luận và 10 ý kiến thảo luận về các cách thức mà khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có thể đóng góp cho tăng trưởng kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Lần đầu tiên, các tổ chức thành viên từ các chính phủ, tổ chức quốc tế, các quỹ hàng đầu thế giới về đổi mới sáng tạo như Ngân hàng Thế giới, Chương trình phát triển Liên hợp quốc, Tổ chức viện trợ Australia, Tổ chức viện trợ Vương quốc Anh, Quỹ Rockefeller, Quỹ Bill & Melinda Gates… đã tập hợp tại Việt Nam và cùng chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới sáng tạo, đưa ra các khuyến nghị giúp Việt Nam tận dụng cơ hội của Cuộc cách mạng 4.0.

alt

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội nghị quan trọng này, cũng như kết quả nghiên cứu công phu về tương lai nền kinh tế số Việt Nam hướng tới năm 2030 và 2045. Thủ tướng nhấn mạnh, công nghệ là yếu tố nội sinh quan trọng của tăng trưởng; chính công nghệ mới cùng với nguồn nhân lực phù hợp là yếu tố quyết định cho tăng trưởng trong dài hạn, là chìa khóa để chúng ta đột phá vượt qua trạng thái dừng, thoát bẫy thu nhập trung bình. Thời gian tới, Việt Nam cần có một bước chuyển đổi về mặt chiến lược để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng kết hợp với phát triển công nghệ trong một số ngành, lĩnh vực mới có thế mạnh. Thủ tướng yêu cầu các ngành, địa phương cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong chỉ đạo phát triển KH&CN, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế chính sách; tập trunghoàn thiện hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, gắn kết chặt chẽ giữa viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp. Bộ KH&CN là đầu mối phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức liên quan tham mưu cho Chính phủ 5 vấn đề lớn sau: Một là, đề xuất chính sách khuyến khích và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khu vực doanh nghiệp, coi doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp. Hai là, phát huy vai trò của các trường đại học, viện nghiên cứutrong việc tăng cường nền tảng vốn con người cho đổi mới sáng tạo; gắn các hoạt động nghiên cứu ứng dụng với nhu cầu doanh nghiệp, nhu cầu của nền kinh tế. Ba là, thúc đẩy liên kết các mạng lưới đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước. Bốn là, xây dựng năng lực quản trị nhà nước đối với hệ thống đổi mới sáng tạo vàhoàn thiện thể chế cho các hoạt động đổi mới sáng tạo. Năm là, tập trung phát triển sản phẩm quốc gia dựa vào công nghệ mới, công nghệ cao để hình thành các ngành nghề mới và các sản phẩm mới, giá trị gia tăng cao, nhất là những lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh như nông nghiệp, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ thông tin... Thủ tướng cũng đề nghị ngành thống kê nghiên cứu phương thức đo lường và thống kê hiệu quả hoạt động KH&CN và các hoạt động đổi mới sáng tạo theo các chuẩn mực quốc tế để có thể so sánh. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu thành lập ngân hàng dữ liệu quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng chính sách nhằm thu hút và cộng tác với các chuyên gia giỏi ở trong và ngoài nước, đặc biệt là cộng đồng các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài; áp dụng mô hình đối tác công - tư nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia nhiều hơn vào các hoạt động đổi mới sáng tạo...

Trong lời phát biểu đáp từ, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh đã tổng hợp và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cũng như ý kiến của các chuyên gia, khẳng định quyết tâm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng góp ngày càng hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội, trở thành một động lực tăng trưởng của đất nước trong bối cảnh mới. Đồng thời, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác, các tổ chức quốc tế để triển khai các quan hệ hợp tác nhằm nâng cao năng lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của quốc gia.

khoahocvacongnghevietnam.com.vn

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP