Loạt tiêu chuẩn cải thiện môi trường, giúp định hình một tương lai bền vững
16:03 10/06/2021
Đạt được trung tính carbon vào năm 2030 là một nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi hành động quyết liệt trên toàn thế giới. Tiêu chuẩn ISO từ lâu đã được xem là công cụ để các tổ chức và quốc gia thực hiện thay đổi hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu này, đồng thời là chất xúc tác cho các công nghệ mới mang tính cách mạng. Bằng cách xác định chính xác thông lệ quốc tế tốt nhất và thuật ngữ rõ ràng, họ cung cấp nền tảng để từ đó để cải tiến và đổi mới.

Theo ông Justin Wilkes - Giám đốc Điều hành của Liên minh Môi trường về Tiêu chuẩn (ECOS), tổ chức ủng hộ các tiêu chuẩn và chính sách kỹ thuật thân thiện với môi trường cho biết: “Đối với các tiêu chuẩn để bảo vệ hành tinh, chúng ta cần phải thống nhất, đảm bảo sự hiểu biết và hợp tác trên toàn thế giới. Bằng cách làm việc cùng nhau, chúng tôi có thể nhận ra tiềm năng đầy đủ của các tiêu chuẩn.”

Cho dù tính toán dấu chân carbon, cải thiện tác động môi trường hay đóng góp vào sự phát triển của công nghệ mới trong năng lượng tái tạo, ISO có hàng nghìn tiêu chuẩn có thể giúp định hình một tương lai bền vững. Mỗi chương trình được phát triển bởi các nhóm chuyên gia quy tụ nhiều quốc gia và tổ chức.

Tài chính xanh

Ủy ban kỹ thuật ISO / TC 322, Tài chính bền vững được thành lập gần đây, có nhiệm vụ tạo ra các tiêu chuẩn giúp tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường đầu tư bền vững.

Dự án đầu tiên là tiêu chuẩn ISO 32210, Khuôn khổ về tài chính bền vững: Các nguyên tắc và hướng dẫn và ISO 32220, Tài chính bền vững - Các khái niệm cơ bản và các sáng kiến ​​chính . Các tiêu chuẩn này hợp nhất các khái niệm tồn tại và thống nhất các thuật ngữ chung cũng như hướng dẫn và thông lệ quốc tế tốt nhất cho ngành. Sau đó, điều này sẽ cung cấp một nền tảng mà từ đó các tổ chức liên quan đến đầu tư bền vững có thể phát triển sản phẩm của họ hơn nữa và cho phép nhiều người chơi tham gia vào thị trường hơn.

Các tiêu chuẩn này sẽ bổ sung cho ISO 14097, Quản lý khí nhà kính và các hoạt động liên quan giúp các nhà tài chính đánh giá và báo cáo về hành động của họ và thấy được giá trị thực đóng góp cho các mục tiêu khí hậu.

Xe điện

Xe điện (EV) đóng góp đáng kể vào việc giảm phát thải khí nhà kính, nhưng có thể làm giảm tiêu thụ năng lượng hơn nữa nếu chúng có thể cung cấp năng lượng trở lại cho lưới điện, tòa nhà hoặc các thiết bị khác. Cái gọi là dòng năng lượng hai chiều này cho phép chiếc xe hoạt động như một bộ lưu trữ năng lượng, có thể so sánh với một bộ pin di động lớn. Bằng cách này, chiếc xe có thể trở thành nguồn cung cấp năng lượng cho một tòa nhà hoặc truyền năng lượng trực tiếp vào lưới điện khi nhu cầu năng lượng cao.

Loạt tiêu chuẩn ISO 15118 tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình này bằng cách đơn giản hóa trải nghiệm sạc của người lái xe điện và hỗ trợ lưới điện đối phó với sự thay đổi của các nguồn năng lượng tái tạo.

Hàng dệt thân thiện với môi trường

Tiêu chuẩn ISO 5157, Dệt may - Các khía cạnh môi trường - Từ vựng , sẽ giúp thúc đẩy tính minh bạch và rõ ràng trong một ngành công nghiệp phức tạp, để khuyến khích các thực hành thân thiện với môi trường hơn và tạo niềm tin vào chuỗi cung ứng và người tiêu dùng.

Hệ thống lạnh và máy bơm nhiệt

Bộ tiêu chuẩn ISO 5149 nêu chi tiết các yêu cầu về an toàn và các vấn đề môi trường liên quan đến hệ thống lạnh và máy bơm nhiệt. Nó hiện đang được cập nhật để tập trung hơn vào các chất làm lạnh tự nhiên thân thiện với môi trường.

Quản lý môi trường

Một trong những tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới về hệ thống quản lý môi trường, ISO 14001 đã giúp nhiều tổ chức giảm thiểu chất thải, ô nhiễm và chi phí, nâng cao hiệu quả và tăng tính minh bạch liên quan đến quản lý rủi ro môi trường.

Việc sử dụng tiêu chuẩn cũng cho phép các tổ chức chứng minh các tác động môi trường thấp hơn, do đó nâng cao uy tín giữa các nhà đầu tư, khách hàng và các bên liên quan khác. Tất cả những điều này đã góp phần làm tăng người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm thân thiện với môi trường hơn, do đó tạo ra một vòng tròn đạo đức.

http://vietq.vn/

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP