Năng suất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam
09:30 03/05/2019
Ngày 26/4/2019, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc đồng tổ chức hội thảo công bố Báo cáo: “Năng suất và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam”.

ve nang suat

Theo báo cáo “Năng suất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam” thì năng suất của nền kinh tế Việt Nam còn thấp, tính đổi mới sáng tạo và khả năng cạnh tranh chưa cao, các doanh nghiệp Việt Nam chưa tạo được lợi thế so sánh cần thiết. Mặc dù có cải thiện về năng suất và khả năng cạnh tranh (xếp hạng chỉ số cạnh tranh công nghiệp của Việt Nam từ gần 100 năm 1990 lên gần 40 vào năm 2015), nhưng khoảng cách với các nước so sánh vẫn còn rất lớn (năng suất lao động ngành chế biến, chế tạo của Việt Nam vẫn chỉ bằng khoảng 1/4 năng suất lao động của Trung Quốc và Malaysia, 1/3 của Indonesia và Philippine, 1/2 của Ấn Độ và Thái Lan, khoảng 7% của Nhật Bản và Hàn Quốc vào năm 2015...).
Dựa trên phân tích toàn diện về ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và năng suất, khả năng cạnh tranh của các tiểu ngành trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, Báo cáo khuyến nghị, Việt Nam nên ưu tiên nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp tư nhân trong nước ở giai đoạn phát triển tiếp theo như một phần không thể thiếu trong các cải cách về đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và chính sách thu hút và sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài; cần có hành động khẩn cấp để giải quyết các điểm yếu về mối liên kết hạn chế giữa đàm phán thương mại và các chính sách công nghiệp cũng như các chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; tập trung tăng cường hiệu quả, hiệu suất của doanh nghiệp nhà nước và gia tăng mối liên kết xuôi - ngược của các doanh nghiệp nhà nước với các doanh nghiệp khác trong nước; đầu tư công vào phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin/viễn thông, thanh toán điện tử và ngân hàng điện tử không chỉ giúp cho các doanh nghiệp tư nhân (đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ) cải thiện được sự sẵn sàng đối với cách mạng công nghiệp 4.0 mà còn giúp xây dựng/kết nối chuỗi giá trị…
khoahocvacongnghevietnam.com.vn

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP