Đơn sáng chế của người Việt Nam tăng 42% so với cùng kỳ năm 2018
16:38 03/01/2020
Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) mới được tổ chức tại Hà Nội. Báo cáo cho thấy, năm 2019, Cục SHTT đã thực hiện một khối lượng công việc lớn, cơ bản hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) giao. Hoạt động của Cục ngày càng trở nên gắn kết với hoạt động chung của Chính phủ, Bộ KH&CN, các bộ/ngành và địa phương trên mọi góc độ.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2019 lượng đơn xác lập quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) nộp vào Cục tăng rất cao (18%), trong đó đơn sáng chế tăng 22,5%, kiểu dáng công nghiệp tăng 19,5% và nhãn hiệu tăng 17,3%. Đơn sáng chế của người Việt Nam vượt mốc một nghìn đơn (đạt 1.128, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2018). Lượng đơn SHCN được xử lý tăng đột biến (46,9% so với cùng kỳ năm 2018), trong đó kết quả xử lý đơn nhãn hiệu tăng 51,3% và sáng chế tăng 45,8%; kết quả xử lý các loại đơn/yêu cầu liên quan đến văn bằng bảo hộ cũng tăng cao so với cùng kỳ năm 2018 (khoảng 45%). Liên quan đến công tác xây dựng chính sách, pháp luật về SHTT, Cục đã chủ trì xây dựng thành công Chiến lược SHTT đến năm 2030, tham gia xây dựng thành công Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật SHTT để thi hành Hiệp định CPTPP, hoàn thành Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT và Thông tư về cơ chế tài chính của Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020.
Bên cạnh đó, công tác hội nhập và hợp tác quốc tế về SHTT được đẩy mạnh, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, đối ngoại của đất nước, của Bộ KH&CN nói chung và của Cục nói riêng. Trong năm 2019, Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vị trí Chủ tịch Đại hội đồng WIPO và vị trí Chủ tịch Nhóm công tác về SHTT của ASEAN; hoàn thành việc phê chuẩn Nghị định thư La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp; được bầu làm thành viên quan trọng của WIPO như Ủy ban điều phối và Ủy ban kế hoạch và ngân sách. Cục cũng đã chủ động, tích cực trong đàm phán nội dụng về SHTT trong các hiệp định thương mại quốc tế. Ngoài ra, Cục đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn như Chuỗi sự kiện chào mừng Ngày SHTT thế giới, Cuộc thi Sáng chế và Hội nghị toàn quốc về SHTT... Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Cục vẫn còn có những khó khăn, tồn tại do lượng đơn SHCN nộp vào Cục tăng cao trong khi hạ tầng về công nghệ thông tin, cơ sở vật chất, kỹ thuật chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác hỗ trợ, tư vấn, phát triển và thương mại hóa tài sản trí tuệ chưa được quan tâm và triển khai đúng mức... Để giải quyết những tồn tại, khó khăn hiện nay, năm 2020 Cục sẽ tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ về xử lý đơn SHCN, xây dựng thể chế và pháp luật, tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế, đổi mới tổ chức và hoạt động của Cục cho phù hợp với sự thay đổi trong chính sách của quốc gia...

Thứ trưởng Phạm Công tạc phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2019 của Cục SHTT trong các lĩnh vực xây dựng chính sách, pháp luật, hợp tác và hội nhập quốc tế và công tác xử lý đơn, đặc biệt Cục đã chủ trì xây dựng thành công Chiến lược SHTT đến năm 2030 để định hướng sự phát triển của hệ thống SHTT của nước ta và hoạt động của Cục trong giai đoạn tới, đưa SHTT thực sự trở thành công cụ phục vụ Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng như phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Phạm Công Tạc, nhiều chính sách vĩ mô của đất nước đang thay đổi, và sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động của Cục SHTT. Do vậy, Cục cần xác định rõ nhiệm vụ trong thời gian tới, đặc biệt cần cải tổ, đổi mới hoạt động của bộ máy cho phù hợp với sự thay đổi trong chính sách chung của đất nước. Bên cạnh đó, Cục cũng cần tăng cường trang thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng để phục vụ tốt hơn yêu cầu của công việc.

http://vjst.vn/

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP