Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19
14:19 08/05/2020
Đó là chỉ đạo của Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng tại hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 5/2020 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức sáng nay (8/5).

Dự hội nghị có: Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng chủ trì.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình quán triệt Nghị quyết số 55/NQ-TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị “Về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đồng ​thời, nghe Vụ trưởng Vụ chính sách thương mại đa biên (Bộ Công thương) Lương Hoàng Thái thông tin chuyên đề: “Những nội dung cốt lõi của Hiệp định EVFTA; thuận lợi, khó khăn và thách thức đối với Việt Nam”.

Kết luận Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ tuyên truyền viên cần tập trung tuyên truyền, quán triệt các nội dung Nghị quyết 55/NQ-TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị; nội dung Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam - EVFTA, và Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA).

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng kết luận hội nghị

Cấp ủy các cấp quan tâm tuyên truyền tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân; tham gia góp ý, đóng góp trí tuệ vào văn kiện đại hội đảng các cấp.

Tập trung tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); về công lao và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn với Người. Giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng lưu ý các tỉnh thành tập trung tuyên truyền về tình hình phát triển KT-XH, quan tâm đến các nội dung trọng tâm: phát triển kinh tế sau dịch Covid-19; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và nhân dân về công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đề cao cảnh giác, không được chủ quan, thực hiện nghiêm các giải pháp theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Theo baohatinh.vn

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP