Kế hoạch Tuyển dụng viên chức Khoa học và Công nghệ năm 2022 làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
16:55 03/11/2022
Trên cơ sở đề nghị của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức 2022 làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng như sau:

File Ä‘ính kèm

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP