Thông báo tuyển dụng viên chức Khoa học và Công nghệ năm 2022 làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh
16:15 04/11/2022
Thực hiện Kế hoạch số 1764/KH-SKHCN ngày 03 tháng 11 năm 2022 về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

I. Nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2022

Tổng viên chức cần tuyển dụng là 08 chỉ tiêu, trong đó:

1. Vị trí lãnh đạo cấp phòng: 03 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm Phó Trạm trưởng Trạm kiểm định đo lường chất lượng Vũng Áng: 01 chỉ tiêu.

- Vị trí việc làm Phó Trưởng phòng Kiểm định hiệu chuẩn: 01 chỉ tiêu.

- Vị trí việc làm Phó Trưởng phòng Hành chính Thị trường: 01 chỉ tiêu.

2. Vị trí kiểm định viên, thí nghiệm viên, nhân viên marketing: 05 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm Kiểm định viên: 02 chỉ tiêu.

- Vị trí việc làm Thí nghiệm viên: 02 chỉ tiêu.

- Vị trí việc làm Nhân viên marketing: 01 chỉ tiêu.

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Điều kiện chung

1.1. Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có Hồ sơ dự tuyển, lý lịch rõ ràng.

d) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

g) Có văn bằng chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển chi tiết

tại biểu nhu cầu kèm theo.

h) Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển, cụ thể:

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

- Trình độ tin học: Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT - BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin Truyền thông.

1.2. Người đăng ký dự tuyển phải có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các đối tượng theo quy định).

1.3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

2. Điều kiện cụ thể

2.1. Điều kiện vị trí Phó phòng

a) Điều kiện chung

- Đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh cán bộ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo quy định hiện hành của Tỉnh, của Sở Khoa học và Công nghệ;

- Có năng lực tổng hợp, phân tích, chiến lược các vấn đề liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên cương vị được giao;

- Có năng lực quy tụ, đoàn kết, phát huy trí tuệ của tập thể cơ quan, đơn vị và cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan;

- Có tầm nhìn, định hướng về sự phát triển của đơn vị;

- Có năng lực tiếp cận các tiến bộ khoa học theo sự phát triển của thời đại;

- Có phương pháp làm việc dân chủ, khoa học và làm việc vì lợi ích tập thể;

- Tuổi đời bổ nhiệm lần đầu phải đủ tuổi công tác trọn 5 năm (60 tháng);

- Hiểu biết sâu về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách; có khả năng tham mưu chiến lược về sự phát triển của đơn vị;

- Có phương pháp nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất cải tiến nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Có kỹ năng hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

b) Vị trí việc làm Phó phòng kiểm định và Phó trạm kiểm đinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Khoa học vật liệu, Khoa học môi trường, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật điện, Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Công nghệ vật liệu, Công nghệ kỹ thuật môi trường, công nghệ kỹ thuật hạt nhân, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật Giao thông, Hóa học;

- Có chuyên môn và kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực hoạt động về kiểm đinh đo lường, an toàn lao động hoặc các lĩnh vực tương ứng với hoạt động của Trung tâm.

c) Vị trí việc làm Phó phòng hành chính thị trường

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên một trong các ngành: Luật, Luật Kinh tế, Kế toán, Khoa học quản lý, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Quản lý công nghiệp, Công nghệ thông tin, Kinh tế nông nghiệp, Quản trị kinh doanh, marketing;

- Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực hoạt động tương ứng với hoạt động của Trung tâm.

2.2. Vị trí việc làm Kiểm định viên

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở chuyên ngành kỹ thuật (cơ khí, điện, nhiệt,...);

- Có kinh nghiệm, kiến thức, tay nghề và có ít nhất một chứng chỉ đào tào ngắn hạn về kiểm định viên đo lường, kiểm định thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

2.3. Vị trí việc làm Thí nghiệm viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Khoa học vật liệu, Công nghệ vật liệu, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật Giao thông, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật điện;

- Có kinh nghiệm, kiến thức, tay nghề và chứng chỉ đào tào ngắn hạn về thí nghiệm viên vật liệu xây dựng.

2.4. Vị trí việc làm Nhân viên Marketing

- Trình độ chuyên môn: Đại học thuộc các ngành kinh tế, kỹ thuật, marketing;

- Hiểu đầy đủ về chức năng nhiệm vụ của đơn vị, biết cách xây dựng thương hiệu;

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin và kỹ năng đánh giá tình hình thị trường;

- Có kỹ năng khảo sát và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng cùng với sự quan tâm của khách hàng; có tầm nhìn, định hướng và chiến lược trong kinh doanh;

- Có kỹ năng lập kế hoạch nhạy bén dựa theo yêu cầu của khách hàng;

- Có khả năng giao tiếp tốt và xử lý các tình huống phát sinh;

- Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực quảng cáo, marketing, truyền thông đa phương tiện.

III. Đăng ký dự tuyển

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu đính kèm).

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu HS02-VC/BNV) được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của đơn vị nơi công tác.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; bản sao sổ bảo hiểm xã hội hoặc bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận.

- Bản tự nhận xét, đánh giá của đối tượng tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu đơn vị nơi công tác.

2. Thời gian nhận Hồ sơ

Từ  04/11/2022 đến 03/12/2022

3. Địa điểm nhận Hồ sơ

Tại phòng Hành chính thị trường, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh; địa chỉ: số 39, đường Vũ Quang, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; số điện thoại liên hệ: 02393 853940.

IV. Thời gian, địa điểm tuyển dụng và tài liệu ôn tập

1. Thời gian: Trong tháng 12 năm 2022 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

2. Địa điểm: Tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, địa chỉ: số 39, đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh.

3. Tại liệu ôn tập: được đăng tải trên Công thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh tại địa chỉ http://skhcn.hatinh.gov.vn và niêm yết công khai tại Trụ sở làm việc của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh.

V. Hình thức, nội dung tuyển dụng

1. Hình thức: Tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua tiếp nhận.

2. Nội dung:

2.1. Đối với với vị trí không giữ chức vụ Lãnh đạo

- Hình thức: Phỏng vấn.

- Nội dung: Sát hạch trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian: Không quá 30 phút/thí sinh (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

- Thang điểm: 100 điểm.

2.2. Đối với viên chức vị trí làm việc phó Trưởng phòng

- Đánh giá về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí lãnh đạo;

- Thực hiện các bước theo qui trình bổ nhiệm cán bộ Lãnh đạo.

VI. Xác định người được đề nghị tiếp nhận trúng tuyển

Người được tiếp nhận trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

1. Đối với với vị trí không giữ chức vụ Lãnh đạo

- Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên, thứ tự ưu tiên từ trên xuống.

- Trường hợp có trên 02 người có số điểm phỏng vấn bằng nhau ở vị trí ưu tiên cuối cùng thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch đã biểu quyết.

2. Đối với viên chức vị trí làm việc Phó phòng

Đáp ứng kết quả về qui trình bổ nhiệm theo quy định mục 4 điều 13 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 và theo khung năng lực của từng vị trí tại đề án vị trí việc làm và theo điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý.

VII. Thông báo kết quả tuyển dụng

1. Chậm nhất là 05 ngày sau khi hoàn thành tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng báo cáo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, công nhận kết quả.

2. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả, Hội đồng tuyển dụng sẻ thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở và gửi kết quả trúng tuyển bằng Văn bản tới người dự tuyển.

VIII. Hoàn thiện Hồ sơ tuyển dụng

1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải hoàn thiện Hồ sơ gửi Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định.

2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ Hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc xác định có hành vi gian lận hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận,… không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra Quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Thông báo này được đăng tải trên Công thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh tại địa chỉ http://skhcn.hatinh.gov.vn và niêm yết công khai tại Trụ sở làm việc của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh.

Trong quá trình dự tuyển nếu có vấn đề chưa rõ, liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn (qua đồng chí Lê Thị Thanh Loan, số điện thoại 0913294182).

Sở KH&CN

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP