1063/QĐ-UBND: Quyết định về việc phê duyệt Danh mục dự kiến thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2018
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu 1063/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt Danh mục dự kiến thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2018
Ngày ban hành 2018-04-10
Ngày hết hạn
Người ký Đặng Quốc Vinh
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP