1621/QĐ-UBND: Về việc phê duyệt Danh mục và giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2018
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu 1621/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc phê duyệt Danh mục và giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2018
Ngày ban hành 2017-06-14
Ngày hết hạn
Người ký Đặng Quốc Vinh
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP