1750/QĐ-UBND: V/v kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu 1750/QĐ-UBND
Trích yếu V/v kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 2019-06-13
Ngày hết hạn
Người ký Đặng Quốc Khánh
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP