2297/QĐ-UBND: Quyết định về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu 2297/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 2022-11-09
Ngày hết hạn
Người ký Lê Ngọc Châu
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP