24/QĐ-UBND: Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2021
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu 24/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2021
Ngày ban hành 2022-01-06
Ngày hết hạn
Người ký Lê Ngọc Châu
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP