2520/QĐ-UBND: Phê duyệt Danh mục và giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu 2520/QĐ-UBND
Trích yếu Phê duyệt Danh mục và giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020
Ngày ban hành 2019-07-31
Ngày hết hạn
Người ký Đặng Quốc Vinh
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP