252/NQ-HĐND: Nghị quyết Một số chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu 252/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết Một số chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025
Ngày ban hành 2020-12-21
Ngày hết hạn
Người ký Hoàng Trung Dũng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP