2570 /QĐ-UBND: Quyết định phê duyệt Danh mục và giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2019
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu 2570 /QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định phê duyệt Danh mục và giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2019
Ngày ban hành 2018-08-29
Ngày hết hạn
Người ký Đặng Quốc Vinh
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP