3299/QĐ-UBND: Phê duyệt Danh mục và giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN cấp tỉnh năm 2021
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu 3299/QĐ-UBND
Trích yếu Phê duyệt Danh mục và giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN cấp tỉnh năm 2021
Ngày ban hành 2020-09-30
Ngày hết hạn
Người ký Đặng Quốc Vinh
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP