3423/QĐ-UBND: QĐ Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2025
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu 3423/QĐ-UBND
Trích yếu QĐ Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2025
Ngày ban hành 2021-10-14
Ngày hết hạn
Người ký Võ Trọng Hải
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP