393/KH-UBND: Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu 393/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 2021-10-22
Ngày hết hạn
Người ký Lê Ngọc Châu
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP