485/QĐ-UBND: V/v phê duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu 485/QĐ-UBND
Trích yếu V/v phê duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022
Ngày ban hành 2022-03-01
Ngày hết hạn
Người ký Lê Ngọc Châu
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP