628/QĐ-UBND: Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ năm 2017
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu 628/QĐ-UBND
Trích yếu Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ năm 2017
Ngày ban hành 2017-03-06
Ngày hết hạn
Người ký Đặng Quốc Vinh
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP