91/2018/NQ-HĐND: Một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu 91/2018/NQ-HĐND
Trích yếu Một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
Ngày ban hành 2018-07-18
Ngày hết hạn
Người ký Lê Đình Sơn
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP