95/2022/NQ-TTHĐND: Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ phát triển Khoa học công nghệ 2025
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu 95/2022/NQ-TTHĐND
Trích yếu Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ phát triển Khoa học công nghệ 2025
Ngày ban hành 2022-12-27
Ngày hết hạn
Người ký Hoàng Trung Dũng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP