Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 17/5/2023: Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 tỉnh Hà Tĩnh
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 17/5/2023
Trích yếu Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 2023-05-17
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Hồng Lĩnh
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP