Chương trình số 208/CTr-UBND, ngày 05/6/2023: Thực hiện Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu Chương trình số 208/CTr-UBND, ngày 05/6/2023
Trích yếu Thực hiện Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Ngày ban hành 2023-06-05
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Hồng Lĩnh
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP