Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân: Nghị định này quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân
Trích yếu Nghị định này quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
Ngày ban hành 2023-04-17
Ngày hết hạn
Người ký Trần Lưu Quang
Chức vụ Phó Thủ tướng
Cơ quan ban hành
Đính kèm

Văn bản khác

ĐĂNG NHẬP