NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/2023/NĐ-CP: Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/2023/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành 2023-06-02
Ngày hết hạn
Người ký Trần Lưu Quang
Chức vụ Phó Thủ tướng
Cơ quan ban hành
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP