Nghị quyết số: 117/NQ-HĐND ngày 14/7/2023: Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu Nghị quyết số: 117/NQ-HĐND ngày 14/7/2023
Trích yếu Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023
Ngày ban hành 2023-07-14
Ngày hết hạn
Người ký Hoàng Trung Dũng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành
Đính kèm

Văn bản khác

ĐĂNG NHẬP