Quyết định số 01/QĐ-BKHCN: Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2022
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu Quyết định số 01/QĐ-BKHCN
Trích yếu Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2022
Ngày ban hành 2023-01-03
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Hoàng Giang
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP