Thông tư 01/2023. Văn phòng Chính phủ: Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu Thông tư 01/2023. Văn phòng Chính phủ
Trích yếu Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Ngày ban hành 2023-04-05
Ngày hết hạn
Người ký Trần Văn Sơn
Chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Cơ quan ban hành
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP