Thông tư 02/2023/TT-BKHCN: Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu Thông tư 02/2023/TT-BKHCN
Trích yếu Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước
Ngày ban hành 2023-05-08
Ngày hết hạn
Người ký Lê Xuân Định
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP