Thông tư 04/2023/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu Thông tư 04/2023/TT-BKHCN
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia
Ngày ban hành 2023-05-15
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Hoàng Giang
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP