Thông tư 05/2023/TT-BKHCN: Quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu Thông tư 05/2023/TT-BKHCN
Trích yếu Quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN
Ngày ban hành 2023-05-22
Ngày hết hạn
Người ký Trần Văn Tùng
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP