Thông tư 20/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022: Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực KH&CN tại chính quyền địa phương
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu Thông tư 20/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022
Trích yếu Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực KH&CN tại chính quyền địa phương
Ngày ban hành 2022-12-30
Ngày hết hạn
Người ký Trần Văn Tùng
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP