Thông tư số 17/2023/TT-BKHCN: Hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành KH&CN, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong tổ chức KH&CN công lập
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu Thông tư số 17/2023/TT-BKHCN
Trích yếu Hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành KH&CN, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong tổ chức KH&CN công lập
Ngày ban hành 2023-08-09
Ngày hết hạn
Người ký Huỳnh Thành Đạt
Chức vụ Bộ trưởng
Cơ quan ban hành
Đính kèm

Văn bản khác

ĐĂNG NHẬP