Từ ngày:   15/01/2018  đến ngày:  21/01/2018
  • Thứ 7 ngày 20/01/2018

Xem lịch trong tuần

Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểm
07:30
19/01/2018
Làm việc về công tác quy hoạch, quản lý điều hành khai thác hệ thống bên xe khách trên địa bàn tỉnh VP Hội đồng nhân dânĐ/c Đỗ Khoa Văn - Giám đốc Sở HT tầng 4, VP Hội đồng nhân dân tỉnh
14:00
19/01/2018
:Họp HĐ Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu giải pháp và xây dựng mô hình khắc phục bệnh lở mồm long móng và tai xanh trên trâu bò, lợn ở Hà Tĩnh. Phòng Quản lý Khoa học Các thành viên HĐ theo QĐ; Đại biểu mờiPhòng họp tầng 4

Thứ 6 19/01/2018

Đăng nhập