Đề nghị báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ định kỳ năm 2019
10:34 10/02/2020
Thực hiện nội dung Điều 20 của Luật Năng lượng nguyên tử về việc báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ định kỳ hàng năm, thực hiện Công văn số 88/ATBXHN-Ttra ngày 30/01/2020 của Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân về việc cung cấp thông tin về công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân năm 2019.

Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các cơ sở y tế có sử dụng thiết bị bức xạ/ nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tiến hành báo cáo thực trạng an toàn bức xạ tại cơ sở theo biểu mẫu báo cáo đính kèm. Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu quý cơ sở gửi báo cáo trước ngày 14/02/2020 theo hướng dẫn sau:

1. Báo cáo giấy gửi về địa chỉ: Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh Số 142 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Điện thoại: 02393.858.865/0947.201183

2. Báo cáo dạng file điện tử gửi về hòm thư điện tử: phongqlcn.skhcn@hatinh.gov.vn

Kính đề nghị Quý cơ sở nghiêm túc thực hiện./.

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP