Kiểm tra Đo lường, Chât lượng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
16:57 20/09/2017
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017, Chi cục TCĐLCL Hà Tĩnh đã thành lập đoàn kiểm tra theo Quyết định số 246/QĐ-TĐC, ngày 11/9/2017 về việc chấp hành quy định của nhà nước về đo lường, chất lượng đối với xăng, dầu điêzen tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra tại 03 huyện Thạch Hà, Lộc Hà và Thành phố Hà Tĩnh nhận thấy  việc chấp hành các quy định của nhà nước về đo lường, chất lượng đối với xăng, dầu điêzen được các cơ sở thực hiện tương đối nghiêm túc. Đoàn đã kiểm tra đo lường đối với các cột bơm xăng, dầu của các cơ sở, qua kiểm tra đã ghi nhận các phương tiện đo đều được kiểm định theo quy định, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định của phương tiện đo vẫn còn hiệu lực; niêm phong IC, niêm phong số tổng của các cột bơm xăng, dầu đề còn nguyên vẹn. Tại điểm kinh doanh, các cơ sở đã trang bị đầy đủ ca đong, bình đong có phạm vi đo phù hợp để phục vụ kiểm tra đối chứng theo quy định. Việc lưu mẫu tại các cơ sở cũng được thực hiện tương đối tốt, tuy nhiên các biên bản liên quan đến việc lưu mẫu chưa đầy đủ nội dung theo quy định, các cơ sở chưa quan tâm đến việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, quy trình kiểm soát hệ thống bể chứa.

Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, yêu cầu các cơ sở kinh doanh xăng dầu khắc phục ngay những thiếu sót như lựa chọn vị trí đặt phương tiện đo đối chứng phù hợp để tạo điều kiện thuận tiện cho việc đối chứng của khách hàng và cơ quan kiểm tra; lập, lưu giữ  hồ sơ tự kiểm tra sai số đo lường,... Ngoài ra, đoàn cũng hướng dẫn các cơ sở kinh doanh xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; Xây dựng Quy trình kiểm soát sự phù hợp của hệ thống bể chứa xăng dầu để duy trì chất lượng và việc thực hiện kiểm tra bể chứa xăng dầu phải được lưu hồ sơ; Kiểm tra niêm phong của xitec, ngăn chứa trên các phương tiện chứa xăng dầu trước khi nhập hàng và kiểm tra niêm phong của bình chứa mẫu …

Công tác tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định của nhà nước về đo lường, chất lượng là hoạt động rất thiết thực, thông qua đó các quy định của nhà nước về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu đã được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức của các cơ sở, giúp cho hoạt động kinh doanh xăng dầu đi vào ổn định, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người kinh doanh và người tiêu dùng.

Trên đây là báo cáo nhanh của đoàn và trong thời gian tới tiếp tục thực hiện  việc  kiểm tra các cơ sở kinh doanh xăng dầu tại các huyện còn lại trên địa bàn tỉnh cho đến hết ngày 11/10/2017 theo Quyết định 246/QĐ-TĐC./.

TBT báo cáo

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP