Xác lập quyền độc quyền nhãn hiệu tập thể cho rau - củ - quả Tượng Sơn
14:28 04/09/2020
UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định trích từ nguồn ngân sách tỉnh và huy động của địa phương khoảng 813 triệu đồng để thực hiện dự án "Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Tượng Sơn” dùng cho sản phẩm rau, củ, quả của xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà.

Các doanh nhân lĩnh vực thực phẩm ở Nga đánh giá cao chất lượng nông sản Hà Tĩnh.

Mục đích của dự án là ngoài xác lập quyền độc quyền với nhãn hiệu tập thể gắn với địa danh "Tượng Sơn " cho sản phẩm rau, củ, quả của xã Tượng Sơn thì còn nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các cá nhân, hộ gia đình, các tổ chức sản xuất, kinh doanh rau, củ, quả có nguồn gốc xuất xứ từ xã Tượng Sơn; phát triển thương hiệu Rau Tượng - Sơn thông qua việc quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể và chống các hành vi xâm phạm quyền...

Nội dung dự án sẽ triển khai gồm nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể; xây dựng bộ hồ sơ đăng ký xác lập quyền bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Tượng Sơn” nhằm nâng cao giá trị, danh tiếng của sản phẩm trên thị trường;

Xây dựng, kiện toàn tổ chức quản lý và tổ chức những người sản xuất, kinh doanh rau, củ, quả làm cơ sở cho việc đãng ký bảo hộ, quản lý và khai thác quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng bản đồ khoanh vừng sản phẩm làm cơ sở đãng ký bảo hộ quyền và kiểm soát nguồri gốc sản phẩm;

Xây dựng, ban hành và vận hành bộ công cụ phục vụ công tác quản lý, sử dụng và phát triển nhãn hiệu tập thể “Tượng Sơn” như: hệ thống vãn bản, hệ thống mô hình quản lý và khai thác quyền cùa nhãn hiệu tập thể;

Vận hành các công cụ quản lý và sử dụng quyền đảm bảo hiệu quả, nâng cao giá trị sản phẩm; thiết kế mẫu logo, nhãn hiệu tập thể và hệ thống nhận diện thương hiệu sản phẩm để đăng ký xác lập quyền; thử nghiệm hệ thống nhận diện thương hiệu lên sản phẩm và ra thị trường;

Triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại và truy xuất nguồn gôc sản phẩm; đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực cho cán bộ quản lý địa phương, người dân để quản lý và khai thác hiệu quả nhãn hiệu tập thể trên thực tế.

Sở KH&CN Hà Tĩnh có nhiệm vụ tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán dự án theo quy định về quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh và pháp luật hiện hành.

UBND huyện Thạch Hà, UBND xã Tượng Sơn chủ động phối hợp với Sở KH&CN, đơn vị chủ trì (Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư công nghệ EPS) trong triển khai dự án, cân đối, kinh phí đối ứng để hỗ trợ triển khai dự án; tiếp nhận và khai thác có hiệu quả các kết quả của dự án để phục vụ phát triển kinh tế cho người dân địa phương.

Theo baohatinh.vn

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP