Công tác Kiểm tra nhà nước về Đo lường đối với Công tơ điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
20:32 28/09/2022
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã thành lập các Đoàn kiểm tra nhà nước năm 2022 về đo lường đối với công tơ điện sử dụng trong hoạt động mua bán điện.

Đã tiến hành kiểm tra tại các đơn vị: 03 đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Hà Tĩnh gồm: Điện lực Can Lộc, Điện lực Hương Khê, Điện lực Kỳ Anh và 03 Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ điện năng gồm: HTX điện Tiền Phương (P. Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh); HTX Dịch vụ điện nông thôn xã Sơn Tây (Sơn Tây, huyện Hương Sơn); HTX dịch vụ điện xã Xuân Viên (Xuân Viên, huyện Nghi Xuân)

Qua kiểm tra, nhìn chung các đơn vị đã chấp hành tốt quy định của nhà nước về đo trường trong quản lý sử dụng công tơ điện như: kiểm định, thay thế công tơ theo đúng định kỳ, việc ghi chỉ số công tơ hàng tháng để thanh toán tiền điện cho khách hàng theo đúng ngày ấn định và chính xác về mặt chỉ số. Các HTX dịch vụ điện công tác quản lý hồ sơ kiểm định còn hạn chế, Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn để các đơn vị thực hiện biện pháp khắc phục.

Riêng tại HTX dịch vụ điện xã Xuân Viên việc kiểm định định kỳ công tơ chưa thực hiện đầy đủ, theo giải trình của đơn vị có nguyên do hiện nay UBND huyện Nghi Xuân đã có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị đơn vị bàn giao hệ thống lưới điện (trước đây thuộc dự án RE II) cho ngành điện quản lý. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu đơn vị làm việc ngay với các cơ quan chức năng để có biện pháp kịp thời kiểm định các công tơ hết hiệu lực.

Tại các đơn vị kiểm tra, Đoàn cũng đã lấy mẫu công tơ để mang đi giám định sai số tại Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh, qua kết giám định về cơ bản các công tơ có sai số nằm trong phạm vi cho phép theo quy định.

Lấy mẫu công tơ để kiểm tra sai số

Qua công tác kiểm tra, Đoàn cũng đã tuyên truyền, phổ biến các quy định về đo lường đến các đơn vị điện lực, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật về đo lường trong kinh doanh, đồng thời góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh./.

-TĐC Hà Tĩnh-

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP