Thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
15:31 08/04/2022
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh nhận được Văn bản số 521/HQHTTCCB&TTr ngày 06/4/2022 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh kèm Hồ sơ đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước, với các thông tin sau:

1/ Thông tin chung về nhiệm vụ:
- Tên nhiệm vụ: Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh tại Khu kinh tế Vũng Áng.
- Thuộc lĩnh vực: Khoa học xã hội và nhân văn;
- Tổ chức đề nghị: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh;
- Chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Đinh Văn Hòa – Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh;
- Dự kiến những tác động chính của kết quả nghiên cứu: kết quả đề tài được ứng dụng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại các Khu kinh tế nói chung và Khu kinh tế Vũng Áng nói riêng, tạo thuận lợi cho các hoạt động kinh tế, thương mại, tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quản lý phương tiện vận tải xuất nhập cảnh có hiệu quả.
2/ Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá:
- Thời gian: dự kiến trong tháng 4 năm 2022;
- Địa điểm: Sở KH&CN, số 142 đường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh.
Vậy Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh thông báo để các tổ chức và cá nhân được biết. Mọi chi tiết xin liên hệ: phòng Quản lý khoa học – Sở KH&CN Hà Tĩnh; Điện thoại: 0913368465; E-mail: phongqlkhhatinh@gmail.com

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP