Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Tượng Sơn" dùng cho sản phẩm rau, củ, quả của xã Tượng Sơn
15:14 16/05/2020
Xuất phát từ thực tế và kết quả đã triển khai sản xuất sản phẩm rau, củ, quả trong nhiều năm qua ở xã Tượng Sơn và nhằm đáp ứng mục tiêu đẩy mạnh chất lượng, nâng cao giá trị của các sản phẩm rau, củ, quả sạch, có khả năng gây dựng chỗ đứng trên thị trường thực phẩm nhằm nâng tầm được thương hiệu và gia tăng giá trị của sản phẩm mang nhãn hiệu "Tượng Sơn", đóng góp vào việc phát triển nền nông nghiệp địa phương thông qua việc phát triển tài sản trí tuệ.

Ngày 16/5/2020, Hội đồng KHCN chuyên ngành cấp tỉnh đã tổ chức họp xét duyệt thuyết minh dự án "Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Tượng Sơn" dùng cho sản phẩm rau, củ, quả của xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh" do Công ty CP Tư vấn và Đầu tư công nghệ IBS thực hiện.

Mục tiêu của dự án: Xác lập quyền Sở hữu công nghiệp(SHCN) đối với Nhãn hiệu tập thể(NHTT) "Tượng Sơn"; thiết lập và vận hành mô hình, cơ chế quản lý NHTT "Tượng Sơn", nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm mang NHTT; nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, từng bước mở rộng ra ngoài địa bàn Hà Tĩnh; xây dựng được phương án, kế hoạch phát triển và đẩy mạnh thương hiệu "Tượng Sơn" ra toàn quốc, trở thành một thượng hiệu nổi bật trên thị trường.

Hội đồng KHCN do ông Đỗ Khoa Văn - GĐ Sở KH&CN làm Chủ tịch và các thành viên đã trao đổi, thảo luận, đánh giá tính cấp thiết của dự án và chấm điểm đồng ý cho dự án được triển khai.

QT

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP